250 Ó hledající, ...

Ó hledající,
nemůžeš mít mír,
protože jsi školen
v umění sebepopírání.