251 Mír...

Mír
pohlcuje jak naše sebepochyby,
tak i naše Boha zpochybňující myšlenky.