263 Mír...

Mír
je můj život odpoutání od mysli.
Mír
je mé srdce připoutání k Bohu.