308 Ó má mysli, buď opatrná!...

Ó má mysli, buď opatrná!
Nebudeš-li dbát o mír
a budeš-li neustále ignorovat
mír,
kdo ví, jednoho dne
můžeš jednat jako šelma.