307 Každé ráno Bůh navštěvuje...

Každé ráno Bůh navštěvuje
zahradu mého srdce,
aby pln požehnání
pečoval o mé mírové rostlinky.