314 Jen rychle rozkvétající mír...

Jen rychle rozkvétající mír
je uvnitř zahrady
mého aspirujícího srdce.