315 Jakmile se narodíme, ...

Jakmile se narodíme,
Otec-Nebe nám žehná
Svým šepotem Míru
a Matka-Země nám žehná
Svými Slzami Soucitu.