319 Můj sladký Pane, ...

Můj sladký Pane,
modlím se k Tobě,
nedovol mému srdci zemřít
se svými zcela otřesenými
mírovými sny.