320 Bůh nechce...

Bůh nechce,
abych zůstal naprostým pošetilcem.
Proto
mi řekl,
že žádný pravý a trvalý mír
nemůže být založen
na příležitostných kompromisech.