325 Má duše...

Má duše
oddaně následovala Boží Srdce Míru,
když vcházela
do pozemské arény.