326 Běda, nevím...

Běda, nevím,
jak mohu mít mír,
neodvážím-li se
nemilosrdně vymazat
absurdity ega své mysli.