343 Bůh přichází do mého srdce...

Bůh přichází do mého srdce
s mírem
teprve poté, co mé srdce dokončilo
svůj domácí úkol Božího projevení.