344 Běda, bezmocní jsou...

Běda, bezmocní jsou
snílci o míru.
Stejně tak, zbyteční jsou
milovníci nevědomosti.