345 Víš, jak mám...

Víš, jak mám
mír mysli každý den?
Mám mír mysli,
neboť kráčím každý den
po cestě odevzdání mého srdce Bohu.