350 Jen mé sepjaté, modlící se ruce...

Jen mé sepjaté, modlící se ruce
a mé rozvité, radostné srdce
mají schopnost těšit se z lezení
na Strom Božího univerzálního
a transcendentálního Míru.