351 Když je má mysl soustředěna...

Když je má mysl soustředěna
na překonávání druhých,
stávám se Saharou nehostinné vyprahlosti.
Když je mé srdce upjaté
k milování druhých
a k stání bok po boku
s druhými,
stávám se Pacifikem plnosti míru.