359 Jsem studentem svého srdce....

Jsem studentem svého srdce.
Mé srdce mě učí,
že v míru
vše vzkvétá.