360 Když Bůh dává...

Když Bůh dává
Svou Přednášku o Míru,
dává znamení mému srdci,
aby obsadilo sedadlo vděčnosti.