364 Ó má hloupá mysli, ...

Ó má hloupá mysli,
myslíš, že budeš moci
dokázat světu,
že jsi tak statečná a moudrá,
že dokážeš procházet svými dny a nocemi
bez míru?