365 Ó má podezřívavá mysli, ...

Ó má podezřívavá mysli,
jakkoli široce
otevřeš svá ústa,
nebudeš moci pohltit
mírové květy mého srdce.