366 Náš svět dozajista potřebuje...

Náš svět dozajista potřebuje
duchovní dospělost
dříve, než bude Bohem požehnán
mírem nekonečným.