371 Když se ptám Boha...

Když se ptám Boha
na cestu do Nebe,
říká mi okamžitě,
abych šel a zeptal se míru.