372 Když dávám Bohu...

Když dávám Bohu
nejzvláštnější dar mého srdce:
mír,
Bůh mi dává
nejdokonalejší dar Svého Života:
dokonalost.