376 Můj Pane, jsi něčím unaven...

Můj Pane, jsi něčím unaven?
„Ano mé dítě, jsem.
Jsem unaven těmi,
kteří pokrytecky mluví o světovém míru.“