377 Radost přichází...

Radost přichází
z poznání něčeho velmi zvláštního.
Mír přichází
ze stanutí se seberozdávajícím fontánovým srdcem.