378 Můj Pán Nejvyšší mi říká...

Můj Pán Nejvyšší mi říká,
že radost je mé přirozené právo
v mém vnějším světě rozpínajícího se zasvěcení.
Můj Pán Nejvyšší mi říká,
že mír je mé přirozené právo
v mém vnitřním životě stoupající aspirace.