379 Mír je božsky skutečný...

Mír je božsky skutečný
a nanejvýš dokonalý
v náručí mé naděje na realizaci Boha.