380 Bůh žehná mému srdci každý den...

Bůh žehná mému srdci každý den
novou dávkou míru,
avšak běda,
má násilná mysl neposlušnosti Bohu
jej každý den zcela zničí.