391 Mysl, jež se raduje...

Mysl, jež se raduje
z promluv o světové válce,
nebude mít nikdy snílka o míru
za svého posluchače.