398 Univerzální jednota...

Univerzální jednota
je definitivním návratem
k transcendentálnímu míru.