399 Pokaždé, ...

Pokaždé,
když mám čistou myšlenku
ve své mysli,
anděl míru z Nebe
sestupuje do mého života.