400 Bůh žádá jen Svůj Mír...

Bůh žádá jen Svůj Mír
a nikoho jiného,
aby namaloval vždy přesahující krásu
jeho Vesmíru.