69 Vidět Boha nestačí...

Vidět Boha nestačí.
Také služba Bohu je nezbytná
pro tvůj život, má-li vrůst
do trvalého míru.