Zajímalo by mě, jestli bych měl před začátkem meditace a koncentrace dýchat zvláštním způsobem.

Sri Chinmoy: V Indii máme tradiční systém řízeného dýchání, který se nazývá Pránajáma. Prána je životní energie, životní dech; jáma znamená ovládání. Pránajáma je ovládání životního dechu. Úplně první cvičení, kterým můžete začít, je opakování jména Boha, Krista nebo kohokoli, koho obdivujete. Pokud vám váš Mistr dal mantru, můžete opakovat tuto mantru. Nádech nemusí být dlouhý ani hluboký. Poté zadržte dech a opakujte stejné jméno čtyřikrát. A když vydechujete, opakujte jméno nebo mantru, kterou jste si vybrali, dvakrát. Nadechujete se na jednu dobu, zadržíte dech na čtyři doby a vydechujete na dvě doby a v duchu si přitom opakujete posvátné slovo. Kdybyste jenom počítali čísla — jedna, čtyři, dva — nezískali byste žádné vibrace ani vnitřní pocit. Když ale vyslovujete jméno Boha, okamžitě do vás vstupují božské vlastnosti Boha — Čistota, Mír, Láska, Blaženost a mnoho dalších. Když poté zadržíte dech, tyto božské vlastnosti rotují uvnitř vás a vstupují do všech vašich nečistot, nedokonalostí a omezení, do vaší temnoty. A při výdechu tyto stejné vlastnosti odnášejí všechny vaše nebožské, neprogresivní a ničivé vlastnosti.

Na začátku můžete začít s počítáním jedna-čtyři-dva. Jakmile získáte s tímto dechovým cvičením zkušenosti, dokážete ho provádět v rytmu čtyři-šestnáct-osm: nádech na čtyři doby, zadržení dechu na šestnáct a výdech na osm. K tomu však musíte dospět postupně. Někteří lidé cvičí tuto techniku v rytmu osm-třicet dva-šestnáct, ale toto není pro začátečníky.

Jiná technika, kterou můžete vyzkoušet, je střídavé dýchání. Provádí se tak, že si nejprve palcem zakryjete pravou nosní dírku a levou nosní dírkou se dlouze nadechnete. Při nádechu opakujte jednou Boží jméno. Poté zadržte dech na čtyři doby a opakujte přitom Boží jméno čtyřikrát. A nakonec uvolněte pravou nosní dírku, prsteníčkem si zakryjte levou nosní dírku a vydechněte na dvě doby, což znamená dvakrát zopakovat Boží jméno. Poté to udělejte obráceně, neboli začněte s uzavřenou levou nosní dírkou. Při provádění tohoto cvičení se nemusíte nadechovat a vydechovat tiše. Nevadí, když budete hluční. Ale samozřejmě by se toto cvičení nemělo provádět na veřejnosti nebo tam, kde se jiní lidé snaží v tichosti meditovat.

Dýchání jedna-čtyři-dva byste neměli cvičit více než čtyři nebo pět minut a střídavé dýchání byste neměli provádět více než několikrát za sebou. Budete-li jej dělat dvacetkrát, čtyřicetkrát nebo padesátkrát, vystoupí z počátku páteře žár a vejde do vaší hlavy, což v ní vyvolá napětí a bolest. Je to jako přejídání. Jíst je dobré, ale když jíte nenasytně, zkazíte si žaludek. Tento vnitřní žár působí stejně. Přitáhnete-li ho více, než na kolik stačí vaše schopnost, místo aby vám dal míruplnou mysl, přinese vám arogantní, rozbouřenou a ničivou mysl. Později, až zvětšíte svou vnitřní schopnost, budete moci provádět střídavé dýchání deset nebo patnáct minut.

Pránajáma je tradiční jógová disciplína s mnoha těžkými a složitými dýchacími cvičeními. Je dobré ji cvičit deset, patnáct minut nebo půl hodiny. Ale pránajáma je nebezpečná, pokud nemáte učitele, který vás povede na každém kroku. Necvičíte-li ji správně, můžete se u vás vyvinout tuberkulóza. Mnoho lidí v Indii získalo tuberkulózu, protože necvičili pránajámu pod řádným vedením. Ale cvičení, které jsem vám vysvětlil — počítání jedna-čtyři-dva a alternativní dýchání nosními dírkami — jsou velmi jednoduché a přitom účinné. Nikdy vám nepoškodí vaše plíce.