Když zkouším meditovat a vést duchovní život, trápí mě obtíže a odrazování. Co bych měl dělat?

Sri Chinmoy: Jestliže jste ve svém duchovním životě napadeni nebožskými, nepřátelskými silami, nebo když cítíte, že vaše aspirace není taková, jaká by měla být, nikdy se nevzdávejte duchovního života. Každý den nemůžeme jíst to nejchutnější jídlo, ale přesto jíme. Jíme každý den, bez ohledu na to, zda je jídlo dobré nebo špatné, abychom udržovali své tělo v kondici a mohli tak chodit do práce, do školy a dělat běžné činnosti.

Když v duchovním životě meditujeme, co ve skutečnosti děláme? Krmíme duši, svou vnitřní bytost. Dokonce i když duši nemůžeme nakrmit každý den nejblaženěji, nesmíme se vzdát. Lepší je nakrmit duši čímkoli než ji nechat hladovět. Proto se nikdy nevzdávejte; vždy se pokuste meditovat.

Cesta k realizaci Boha je dlouhá. Zatímco kráčíte po cestě, někdy vidíte překrásné stromy s květy, listovím a ovocem. Jindy vidíte, že je zde jen cesta, bez krásné krajiny. Někdy můžete cítit, že jste na nekonečné cestě vyprahlou pouští a že cíl je nemožně daleko. Ale nemůžete se vzdát chůze jen proto, že se vám vzdálenost zdá být velká anebo že jste unaveni a nemáte žádnou inspiraci. Musíte být božskými bojovníky a postupovat kupředu statečně a neúnavně.

Hledající nekonečné Pravdy musí mít trpělivost rolníka. Rolník oře pole a zušlechťuje půdu. Pak musí počkat, až mu Bůh dá déšť, aby semínko mohlo vyrůst v rostlinku. Stejně tak je v duchovním životě potřebné jak naše osobní úsilí, tak i Boží Milost. Musíme cvičit meditaci, ale musíme cítit nezbytnost Boží Milosti jako deště. Když bude Boží Milost sestupovat a naše lidské úsilí stoupat, budeme schopni dobře meditovat podle své sladké vůle. Pokročilí duchovní hledající mohou meditovat v kteroukoliv chvíli, v kterémkoliv čase, na kterémkoliv místě.

Zpočátku zkoušejte meditovat se svým osobním úsilím a s Boží Milostí. Jestliže na vás útočí nebožské síly a nemůžete-li meditovat, pak nabídněte prostě své současné dosažení oduševněle a oddaně k Nohám Nejvyššího. Řekněte Mu: „Toto je teď mé vlastnictví — nechtěné vlastnictví — a já Ti ho nabízím. Pokládám ho k Tvým Nohám.“ Dokážete-li nabídnout Nejvyššímu své bytí tímto způsobem, uvidíte, že se vaše denní meditace stane nejplodnější.