13.

Modlím se,
aby má nečistota
nikdy nezneužila
Nebe Božího Odpuštění.