14.

Modlím se,
abych každý den
mohl studovat
umění odnaučování se,
vědomě
a oddaně.