Co je to čistota?

Co je to čistota?

Sri Chinmoy: Čistota je něco, co nám dává pocítit, že Bůh nemůže být nikdy oddělený od naší pravé existence. Člověk nečistoty nemůže nikdy s nejvyšší upřímností prohlásit Boha za svého zcela vlastního. Jestliže to dělá, pouze sám sebe klame. Jestliže má někdo čistotu v hojné míře, jedině potom je schopen s nejvyšší pravdivostí a vnitřním přesvědčením prohlásit Boha za svého zcela vlastního.

Čistotu musíme mít v celém našem bytí. Jestliže nemáme čistotu, nemůžeme se rozšiřovat. Samotná čistota může vyřešit devadesát devět procent problémů našeho života.

Cítíme, že čistota je něčím velmi jemným a ženským, co můžeme rozbít. Ale čistota není ani jemná, ani ženská. Je něčím pevným, dynamickým a silným. Když jsme si vědomi dynamické kvality čistoty, můžeme skutečně vytvořit nový život v každém okamžiku naší pozemské existence.

V našem vnitřním životě aspirace nemůže být nic důležitějšího než čistota. Tato čistota musí přicházet z duše a musí žít trvale v srdci. Potom musí ze srdce vstoupit do mysli a zde zůstat natrvalo. Z mysli musí čistota vstoupit do vitálna. Zde je potřeba čistoty nejdůležitější. Jestliže ve vitálnu neexistuje žádná čistota, potom nemohou trvale pracovat v naší přirozenosti božské kvality. Jestliže chce mít člověk trvale ve svém vědomí mír, světlo, blaženost a sílu, potom je čistota nezbytná.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »