Mohl bys vyjmenovat některé nečistoty? Ovlivňují nás vnějšně stejně tak jako vnitřně?

Sri Chinmoy: Pochybnost, neupřímnost, strach, úzkost, žárlivost, připoutanost a všechny další nedokonalosti a omezení jsou nečistotami. Ale nejhorší nečistotou je pochybnost či negativní způsob myšlení. Jestliže si myslíte: “Nedokážu dělat správné věci. Nedokážu myslet na Boha. Nedokážu meditovat na Boha. Nemohu mluvit pravdu,” opatrujete nejhorší možné nečistoty. Vždy musíte vidět světlo pozitivním způsobem. Právě nyní mohu říci, že potřebuji světlo. Mám světlo v nekonečné míře, ale jestliže řeknu: “Nemám vůbec žádné světlo! Jsem sama temnota,” potom o sobě pochybuji a ničím se. Také jestliže toto tvrdím, vyjadřuji falešnou skromnost. Falešná skromnost je špatná. V koutku mysli víte, že jste mnohem lepší, než říkáte, ale tím, že jste skromní se snažíte, aby vám to někdo potvrdil. Jakákoliv neupřímnost nás nikdy nedovede k realizaci Boha.

Každý den myslíme a konáme. Činnost nemůže být nikdy oddělena od našeho vnitřního způsobu porozumění. Když máme něco uvnitř, nevyhnutelně to ukazujeme nějakým způsobem navenek. Jestliže mám uvnitř neupřímnost, budu ji ukazovat navenek, přijmu útočiště v domě neupřímnosti. Ale když mám uvnitř upřímnost, potom získám útočiště v domě upřímnosti. Nečistota zahrnuje neupřímnost, pochybnost a všechny ostatní negativní způsoby myšlení a nutně ovlivňují naše vnější chování stejně tak jako náš vnitřní pokrok.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »