Jaký je nejvyšší druh čistoty, o který mohu usilovat?

Sri Chinmoy: Čistota ve fyzickém. Nižší fyzické a emocionální vitálno pod pupkem musí být úplně očištěno. Lidské bytosti mají čistotu do určité míry v srdci. V mysli je jí velmi malé množství. Ve vitálnu je čistota úplně smíchaná s nečistotou. Zde si dynamismus a agresivita hrají společně, ale agresivita je nečistotou a dynamismus je čistotou. Pod vitálnem je fyzické. Zde díky nečinnosti a lenosti vládne temnota nejvýše. A tam, kde vládne temnota, můžete si být jisti, že nečistota je pánem.

Musíte usilovat o čistotu v hrubém fyzickém. Jak to můžete dokázat? Skrze stálou povznášející modlitbu a stálý vnitřní pláč po světle. Světlo a temnota nemohou zůstat společně, to je nemožné. Podobně čistota a nečistota nemohou zůstat společně. Když se modlíte o čistotu, musíte cítit, že to, co skutečně potřebujete je světlo. A nesmíte pouze opakovat jako papoušek slovo “čistota”. Měli byste meditovat na transcendentální Světlo. Když světlo sestoupí do našeho emocionálního vitálna a fyzického těla, potom automaticky, samovolně světlo očistí vědomé, nadvědomé a nevědomé neboli nižší světy uvnitř vás.

Prosím modlete se a meditujte na vnitřní světlo, vyšší světlo, aby světlo mohlo vstoupit do vašeho systému a osvítit vás. Nejprve očistí a poté osvítí vaše vědomí, které nyní nevědomě vyjadřuje fyzickou pravdu: svět pokušení, frustrace a zkázy. Měli byste se vždy snažit vzývat světlo v neaspirujícím těle. Srdce je aspirující, nemusíte se o ně tedy strachovat. Je to fyzické ve vás, co potřebuje radikální transformaci, a co proto to potřebujete, je fyzická čistota. Čistota ve fyzickém může být ustanovena pouze snesením světla z vrchu do fyzického a nižšího vitálního vědomí, zvláště pod pupečním centrem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »