Proč jste přišel do Ameriky? Všichni Američané se vyžívají v sexualitě. Všichni Američané jsou zvířata. Proč jste přišel do Ameriky pomoci těmto lidem svým duchovním světlem?

Sri Chinmoy: Je Indie nad sexualitou? Nemyslím si, že by byla tak lidnatá, kdyby zde neexistovala sexualita. Zavrhl jste americký život, ale kdo vás přinutil zde zůstat? Jestli vás vitální život Američanů rozčiluje, můžete se vrátit zpět do Indie.

Sexuální život je nyní téměř všeobecnou nezbytností. Není to jen americký problém, nebo indický problém, nebo evropský problém. Jestliže ho člověk chce překročit, je zde cesta: je jí aspirace. Ale člověk nemá právo nenávidět nebo zavrhovat výlučně Ameriku. Jestliže je to choroba, je to všeobecná choroba. Jestliže je to nezbytnost, je to všeobecná nezbytnost pro ty, kteří vědomě nezačali překračovat své nedokonalosti a omezení. Slavný indický Svámí Vivékánanda měl také představu, že Američané nejsou vůbec čistí, že všichni jsou zvířata. Ale Vivékánanda přišel do Ameriky do Parlamentu náboženství v Chicagu, a byla to Amerika, která první přijala jeho světlo, zatímco Indie ho neuznávala.

Očištění a aspirace musí jít společně bok po boku. Jestliže chcete čekat na očištění, než začnete se svou aspirací, potom budete muset čekat navěky. Nikdo není čistý, dokud se neočistil skrze svou dušeplnou aspiraci. Jestliže jedinec věří, že předtím, než se odváží vyslovit jméno Boha, musí být čistý, tehdy se mýlí. Pouze pokud pronáší jméno Boha získává trochu čistoty. Když už má čistotu a opakuje jméno Boha, tehdy se jeho aspirace prohloubí a zintenzívní. Aspirace a očištění kráčejí společně. Aspirace zvyšuje čistotu a čistota zvyšuje aspiraci. Je to vzájemná služba.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »