Jak mohu vyjádřit lásku a manifestovat ji ve fyzickém světě?

Sri Chinmoy: Jestliže chceš vyjádřit a manifestovat božskou lásku ve fyzickém světě, musíš použít svou duchovní sílu vůle. Tato síla vůle není agresivní, je úplným odevzdáním se. Silou své vědomé jednoty s Vůlí Nejvyššího budeš schopen vynést do popředí svou duchovní sílu vůle. Když to Nejvyšší schválí, automaticky a spontánně získáš způsob, jak použít božskou sílu vůle, abys vyjádřil lásku k lidstvu. Když opravdu máš tuto božskou sílu vůle, dokonce i v nevědomých pohybech bude zářit tvá čistá láska. Lidé kolem tebe budou nepochybně cítit božskou lásku a získají z tvé božské přítomnosti nejvyšší prospěch.

Lásku také můžeš vyjádřit a manifestovat ve fyzickém světě skrze čistou meditaci. Když jsi ve své nejhlubší meditaci, pokus se cítit svou nejčistší lásku. Potom mysli na osobu, kterou miluješ. Tím, že se na ni zkoncentruješ, můžeš ji naplnit čistou božskou láskou. Pohledem oka duše na osobu můžeš manifestovat lásku ve fyzickém světě.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »