Touha

Jsme na zemi jen proto, abychom toužili? Je touha jedinou nutností?

Sri Chinmoy: Jsou dva důvody, proč jsme na zemi: jedním je toužit a druhým je aspirovat. Musíme začít svou cestu s touhou a musíme zakončit svou cestu s aspirací. Není možné začít aspirací. Pokaždé, když přijmeme lidskou inkarnaci, začínáme svou cestu s touhou. Když jsme mladí, většina z nás se stává obětí touhy. Později, vidíme potřebu aspirace a pustíme se do duchovního života.

Jaký je rozdíl mezi touhou a aspirací? Touha nás svazuje. Vždy si přejeme více a více a více. Pokud máme jeden dolar, pokusíme se získat dva dolary. Ale toto rozšiřování provádíme v nevědomosti a temnotě, takže nakonec jsme svou vlastní touhou svázáni. Dokonce, máme-li deset domů, nezískáme žádnou vnitřní spokojenost. Budeme svázaní svým majetkem. Ale když aspirujeme, modlíme se za Světlo, Mír, Blaženost a Sílu. Každá modlitba je rozšířením naší vnitřní svobody. Ve světě touhy má rozšiřování své meze, ale ve světě aspirace není žádná mez. Ze všech božských vlastností, kterých dosahujeme, získáváme v hojném množství svobodu.

V lidské existenci nalézáme jak touhu, tak aspiraci. Nemůžeme postavit touhu na stejnou rovinu jako aspiraci, protože jsou to dvě zcela odlišné věci. V touze je vždy napětí, strach a úzkost. Toužíme po něčem, ale ve stejný okamžik cítíme, že naše touha nebude naplněna, protože jsme ubozí. Ale aspirace je velká radost a velké blaženost. Dokud jsme stále na zemi, musíme si být vědomi, o co usilujeme, zda je to rozšíření našeho vědomí nebo zveličení našeho ega. Spící lidská bytost bude toužit, zatímco probuzená lidská bytost bude aspirovat. Nutnost touhy bude na zemi existovat tak dlouho, dokud se budeme starat o svět víc, než se budeme starat o Nekonečnost, Věčnost a Nesmrtelnost.

Na zemi pracuje touha i aspirace. Ale přijde den, kdy bude celý svět přeměněn. Tehdy nebude žádná nutnost ani pro touhu, ani pro aspiraci. Nebude existovat nic než božská manifestace Nebes zde na zemi. Když skutečně aspirujeme se spontánním vnitřním podnícením naší duše, vidíme, že v samotné naší aspiraci je Boží schválení, Boží souhlas a Boží naplnění.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »