Když říkáš, že musíme ovládat své touhy, abychom realizovali Boha, znamená to, že touhy budou kolem navždy, ale budou pod kontrolou naší duše?

Sri Chinmoy: Právě teď naše touhy nejsou pod žádnou kontrolou. Naše aspirace je pod kontrolou duše. Když aspirujeme, duše nám říká, abychom něco udělali, a my to uděláme. Ale když jsme oběťmi hojných tužeb, dokonce i když nám duše říká, abychom něco nedělali, neposloucháme ji. Stejně tu věc uděláme. Ale nakonec duše získá svou právoplatnou svrchovanost. Co se děje je toto: nadřízený úředník přijde poprvé do kanceláře, aby nahradil někoho, kdo odešel. Zpočátku, se mu obyčejní nižší úředníci v jeho kanceláři posmívají. Dělají všechno špatně a odmítají ho poslouchat. Nadřízený úředník pozoruje situaci ve svém úřadě, ale ví, že je nade vším. Postupně prosadí svou autoritu. Když nižší úředníci vidí jeho moc, bojí se a poslouchají ho.

Podobně, v duchovním životě duše zpočátku snáší vše. Tělo, vitálno a mysl jsou neukázněnými členy rodiny. Posmívají se a neposlouchají duši. Jsou jako neposlušné děti, které se nechtějí koupat. Stojí před vanou, ale cítí, že voda je velmi studená či velmi nepříjemná, a nechtějí do ní vstoupit. Poslušné děti vstoupí do vany samy a řádně se vykoupou. Tady je s nimi matka velmi spokojená. Situaci s neposlušnými dětmi pozoruje půl hodiny, a když vidí, že nepůjdou do vany samy, jednoduše je dovnitř strčí sama a donutí je okoupat se.

Duše také po nějaký čas vyčkává. Uvnitř duše je neústupná Vůle Nejvyššího a Božího nekonečného Světla, ale duše čeká, až udeří její hodina. Přijde čas, kdy skrze duši bude uplatněna božská Vůle, ale zpočátku duše zůstává svědkem. Sleduje, kdo je dobrý a kdo je špatný. Duše vítá dobré a božské členy rodiny, kteří ji poslouchají. Jim říká: “Poběžme společně.” Co se týče špatných členů rodiny, kteří úmyslně vytváří problémy, duše přednese jejich případ Nejvyššímu. Jednoho dne Nejvyšší řekne: “Nyní nastal čas, ukázat tvé božské světlo skrze tvou božskou autoritu.” To je Boží Hodina, kdy duše zažene temnotu tisíců let z lidského vědomí.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »