Jaký účel má spojení mezi mužem a ženou?

Sri Chinmoy: Když dochází ke spojení mezi mužem a ženou, každý z nich přičítá tomuto činu důležitý nebo nedůležitý význam. Ale v nejvyšším, nejhlubším duchovním životě, když přichází do popředí realizace jednoty s celým lidstvem, toto běžné lidské sjednocení neslouží žádnému účelu. Člověk může mít fyzické vztahy s někým stokrát, ale ke skutečné jednotě, vnitřní jednotě nedojde. Naplněni budeme pouze tehdy, když dokážeme ustanovit jednotu naší duše s druhou osobou. Pouze když se dokážeme osvobodit ze sítí nevědomosti, a když dokážeme realizovat celou zemi jako svou vlastní, když cítíme, že celé lidstvo je zcela naše vlastní, pouze potom můžeme získat pravou jednotu. Ve srovnání s všeprostupujícím sjednocením duchovní jednoty, kterou můžeme mít, není fyzické sjednocení žádným sjednocením

Toto vše vám říkám z přísně duchovního hlediska. Než můžeme zamítnout běžné lidské vztahy, musíme dosáhnout určité úrovně. Mnohokrát přišli žáci v Indii za svým Mistrem a řekli mu, že v lidském spojení není žádná radost. Tito opravdoví studenti pak vstoupí do hlubšího duchovního života a získají nejvyšší radost a nejčistší blaženost z vnitřního spojení se svým Nejvyšším Milovaným. Blaženost a potěšení jsou dvě různé věci. Jestliže se člověk stará o vnitřní duchovní život, získá blaženost. Jestliže se člověk stará o běžný lidský život, získá potěšení. Po potěšení nutně musí následovat frustrace, protože v potěšení není trvalé uspokojení. Ale sama blaženost je vše naplňující. Tuto blaženost získáme jen v duchovním spojení s Božským, s naší vnitřní bytostí. Musíme vědět, co chceme. Chceme-li potěšení, spojení mezi mužem a ženou nám na chvíli postačí. Ale pokud chceme blaženost, která je nektarem Nesmrtelnosti, která je nesmrtelnou Blažeností, potom se musíme pustit na cestu duchovnosti a ustanovit nadzemské spojení mezi člověkem a Bohem.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »