Můžeš prosím, promluvit o manželství ve vztahu k duchovnímu životu?

Sri Chinmoy: Každá duše je božskou částí Boha. Manželství je posvátná věc. Manželství může být něčím velmi duchovním. V mnoha manželstvích vidíme, že manžel je duchovní a žena je neduchovní, nebo naopak. Když se toto stane, oba jsou chyceni v přetahování lanem. Manžel nemůže udělat uspokojivý vnitřní pokrok a manželka nemůže udělat uspokojivý vnější pokrok. Ale pokud manžel i manželka jsou se stejným Guruem a mají v tohoto Gurua nejvyšší víru, potom mohou společně udělat velmi rychlý pokrok Protože mají v Gurua víru, přinese on dolů nejvyšší Sílu, aby jim pomohla, vedla je a tvarovala je.

Manželství není v některých případech nutné. Ti, kdo prošli rodinným životem bídy a zklamání, by neměli opakovat stejnou chybu. Ale ti, kdo jsou mladí a svěží, kdo chtějí mít most mezi vnitřním světem a vnějším světem nebudou chybovat, když vstoupí do manželského života s vhodným duchovním partnerem. Jestliže je vnitřní nutnost požádá, kdykoliv se toho pouta vzdají. Všechno závisí na tom, zda Bůh chce, aby jednotlivci byli v manželství, nebo zda chce, aby zůstali svobodní. Žádný svobodný člověk by se neměl cítit nadřazený ženatým. Bůh je může vzít k Sobě rychle, velmi rychle, skrze manželský život stejně tak, jako skrze nemanželský život.