Je vlastní očištění obtížnější, protože jsme manželé?

Sri Chinmoy: Jestliže tvé nižší vitálno je velmi silné a potřebuje očištění, potom nejrychlejší cestou k očištění je stálá aspirace. Ale pokud toto není možné, jestliže zjistíš, že získat dostatečnou radost na tvé duchovní cestě je obtížné, jakýkoliv duchovní partner, kterého přijmeš, musí také náležet ke tvé duchovní cestě. Jestliže tvůj duchovní partner náleží k nějaké jiné duchovní cestě, bude mezi vámi ohromný rozpor. Každý z vás bude říkat, že jeho cesta je nejlepší. Bude zde bitva mezi ideami a ideály těchto dvou cest. Ale pokud oba z vás sledují stejnou cestu, potom každý z vás může inspirovat druhého. Ten, kdo bude mít v daný okamžik více rychlosti, se pokusí pomoci svému partneru napřed.

Co potřebuješ skutečně pro očištění je aspirace. Ale nemuč sám sebe. Potlačování je velmi špatné. Během postupu očišťování musíš zmenšit na nejmenší míru nižší vitální potřeby, jako je kouření, pití a nebožský emocionální život. Tímto způsobem můžeme dělat stálý pokrok, pomalu a stále. Ale nepokoušej se potlačit vše najednou. Tvé vlastní očištění bude nanejvýš obtížné ne proto, že jsi buď ženatý nebo svobodný, ale protože se je snažíš vynutit. V tom případě to bude nejen nanejvýš obtížné, ale naprosto nemožné.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Řeka čistoty vítězí.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1998.

Toto je 158th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Řeka čistoty vítězí, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »