Měl bych se modlit pro očištění mysli?

Sri Chinmoy: Vždy byste se měl modlit pro očištění své mysli. Dokud a pokud nejste pročištěn, budou vás napadat všechny negativní síly. Když se modlíte a meditujete, nejprve se vědomě modlete a meditujte na čistotu uvnitř srdce. Pokud je čistota dobře zakotvena zde, potom všechny špatné síly zmizí. Nakonec do vás nebožské síly nebudou schopny ani vstoupit.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dokonalost a překonávání.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 323rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dokonalost a překonávání, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »