Měl bych se modlit pro očištění mysli?

Sri Chinmoy: Vždy byste se měl modlit pro očištění své mysli. Dokud a pokud nejste pročištěn, budou vás napadat všechny negativní síly. Když se modlíte a meditujete, nejprve se vědomě modlete a meditujte na čistotu uvnitř srdce. Pokud je čistota dobře zakotvena zde, potom všechny špatné síly zmizí. Nakonec do vás nebožské síly nebudou schopny ani vstoupit.