Jak si můžeme rozvinout odpoutání?

Sri Chinmoy: Mezi odpoutáním a lhostejností existuje velký rozdíl. Lhostejnost znamená, že se děje mnoho věcí, ale vy jim nevěnujete žádnou pozornost. Lhostejnost nemá daleko k nedbalosti. Odpoutání znamená, že nejste ovlivněni tím, co se děje. Ať jste uspěli nebo neuspěli, ať vás lidé vychválili do nebe nebo o vás mluvili špatně, nejste ovlivněni. Když vás občas někdo oceňuje a obdivuje, vaše ego vystoupí do popředí a zničí vás; nebo když přijde úspěch a vy ztratíte rovnováhu, jste ztraceni. Na druhou stranu, když o vás lidé špatně mluví, jste odsouzeni ke zklamání, a zde také vystupuje vaše ego do popředí. To znamená, že jste ovlivněni. Ale skutečného odpoutání dosáhnete pouze tehdy, když nejste ovlivněni. Odpoutání žádným způsobem neukazuje, že jste k činnostem ostatních lhostejní. Pouze znamená, že nejste ovlivněni. Zároveň nebudete zapojeni do činností ostatních s myšlenkou, že o tom víte víc nebo že jste chytřejší než oni. Cítíte-li, že máte více světla než druzí, potom budete nešťastní. Pokud však budou mít skutečné obtíže, potom přirozeně půjdete a s upřímným srdcem jim pomůžete. Odpoutání není lhostejnost, zdaleka ne. Ale často se stává, že cítíte, že ostatní potřebují vaši pomoc, i když ji v podstatě vůbec nepotřebují.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Dokonalost a překonávání.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2016.

Toto je 323rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Dokonalost a překonávání, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »