Jak můžeme jistotu srdce přinést do mysli tak, aby tam zůstala?

Sri Chinmoy: Jistotu srdce budeme moci do mysli přinést velmi rychle, účinně a plodně jedině tehdy, když budeme cítit, že srdce je matka — matka lásky, náklonnosti, světla, trpělivosti a odpuštění. Jakmile budeme jasně cítit, že srdce ztělesňuje všechny tyto božské kvality, a budeme-li také myslet na srdce jako na člena své vlastní bytosti, pak budeme moci přinést jistotu srdce do mysli. Musíme cítit, že mysl je neklidné dítě, bez moudrosti a vyzrálosti, a že srdce je matka, která ztělesňuje všechny božské kvality. Cokoli matka má, může dítě samozřejmě považovat za své, protože matka je připravena mu to dát. A tak myslíme-li na srdce, musíme myslet na Božskou Matku, jejíž neomezené kvality do dítěte vstupují, zatímco ho Matka učí. Jistota srdce pak vejde do mysli přirozeně jako proudící řeka.